Leczenie wad postawy - Metoda Pierce’a

Jedną z metod stosowanych w chiropraktyce jest metoda Pierce’a, która nastawiona jest na korektę wad postawy, w szczególności przywrócenie prawidłowych łuków lordozy lędźwiowej i szyjnej. Wady te są niezwykle częste, zwłaszcza u osób prowadzących siedzący tryb życia. Ich pogłębianie się powoduje zaburzenia w naturalnej równowadze napięcia mięśniowego, co ma wiele przykrych konsekwencji. Pojawić się może ból, zmniejszenie zakresu wykonywanych ruchów czy różnorodne zwyrodnienia. Podjęcie terapii we wczesnym stadium jest więc bardzo ważne.

Podstawą wyboru przez kręgarza właśnie tej techniki jest seria zdjęć RTG odcinka szyjnego i miednicy z odcinkiem lędźwiowym. Służą one do analizy przyczyn nieprawidłowości, krzywizn tych odcinków i podjęcia decyzji o sposobie korekty wad postawy. Terapia ta często skutkuje wyrównaniem pozostałych skrzywień kręgosłupa – kifozy piersiowej i krzyżowej.

 

Przebieg i efekty terapii metodą Pierce’a

Terapia metodą Pierce’a wykonywana jest na specjalnym stole z zapadkami dla odcinka lędźwiowo-miedniczego i szyjnego(tak zwany „drop-table”). Pozwala on ustawić ciało pacjenta w taki sposób, by zabieg był dla niego całkowicie bezpieczny, a przy tym skuteczny. Nie występują w jego trakcie chrupnięcia ani rotacja głowy. Działania i impulsy w tej metodzie są silniejsze niż przy technikach McTimoneya-Corleya. Podczas zabiegu wykorzystywane są insulsatory sprężynowe i elektryczne. Metoda ta pozwala na dokładną i bezpieczną terapię, nawet przy bardzo skomplikowanych problemach z kręgosłupem.

Efektem zastosowania metody Pierce’a jest nie tylko pozbycie się bólu, ale również przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów i funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy. Pierwsze rezultaty zaobserwować można już po pierwszym zabiegu, który pozwala organizmowi na samoregulację i zmianę kantów ustawienia kręgosłupa.

Dzięki temu, że zabieg opiera się o wnikliwą analizę zdjęć rentgenowskich, w jego trakcie nastawiane są wyłącznie te kręgi, które wymagają leczenia.

Zdjęcia RTG potrzebne do chiropraktyki metodą Pierce’a:

  • C1, C2 przez usta (ząb obrotnika),

  • szyja: AP i L,

  • szyja: czynnościowe,

  • odcinek lędźwiowy: AP i L,

  • miednica z odcinkiem lędźwiowym.

Zapraszamy do umówienia się na wizytę drogą telefoniczną.